Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 6"3 X

tonde gedrag hebbel £ Z°'S

werken vaSStlw^i^11' de ™Wlk« der en anderen , wierden &'Jh^ Payne' te hebben, wat op de Sfrfe'^ geencjil hun % Jy'k na de gelukkign^ S frg' ^ierom Wierde» al da*ti

dat den tj^ig^^f^ïïï t0Cn ziende bruikt, naar menof n ^ecatv^aighad niet ge-

nadien het doel, vJrdkJ^'&Q* redres te m-aken, Wie heeft nier S ÏSfe f*: 95, 96 en 07 heeft ^ehnd • «f w.^ het Vo]Jc 3»

tólaryen wierdt bevKhond™ tC,kcns' °P fceu~

oogmerk ■ftehoffi,g32&12ï15?1 het groote al aan de deur kiort4 ™g Sr'n"^ c?n,gcn tdke»s poogden die te openen anderon> d°ch vruchteloos,

09^<? be'angrykc Misfive, den ■Schryver neeme het my n:et ten kwaade, verder in het w;gend At/.)

't&reZ eeJKP Te f/d^T \ ^ * ^> de woorden der orde van dp^f ' het - nog -1 lar/cr 1 r' ' ^ waar ~ zal ~ •

zachte een oud moelraat Besje] ''" °'''m''' e' •* 1

Hee.

Sluiten