Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X °4 X

•xi r»o Vire Admiraal de Winter ZES-ENTWnNTlG DUTZEND GULDENS jaarlyks penfioen! ! ! . TW1N1 Wefk een Vico-Admiraal, hoe groot m ver^Lk Ttv. immer genooten. Of komt zulks

fpaarzaamheid noodig heeft?

Te bekomen:

Te Amfterdam, by Poster, Bom en Vermandei; , ïffiïï*X Leyden,Wr, Cyffeer^ Menkoop; in den Haag, Lto******* en pgjfc. Delft , Roelofswaart ; Schiedam *0^dam,'z>. ^ van den Dries, Ho]"hout, Deme-

linne, van Zanten, Bal, 7ulflnf'{Ztovlts Heel, en voorts by de voornaamfte Boekver koper s, door de geheele Bataaffche Republiek. De prys W l ftuiver.

ADVERTENTIE N.

* * 'Er is verloeren een der onnozelfte Infecten , xn w7Hve terecht brengt, vervoegen zich by den ver-

belooning genieten.

* * Allen die geene welken lust hebben, de Rechten *van den Meifsch en ^^^^^X landsch uitteleggen, kunnen terecht komen, in de woi ken, by jupiter. Junior.

*.* Dc Obfervateur bericht, aan allen die 'er by belang hebben , dat het Water ^aalf dmm bosen klokkeflag ftaat. - Misfchien morgen hooger.

Sluiten