Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 19 X

den, die my, door zyn woest aanval h h-r M* r verdriet gebracht heeft. Myn df, ï£5 ' A UJtcr"een £eef ;e worden; de 4 dl ml t - ^°1KttC11 opdoen , zoo dat ik W^^*^»* mee' fe<* «* W maatr^lls M*r?' ** Atfto, ^ voor h -t lewefd L aSjchf ~

dat ik bykans' S^i^^S^^^** rdüen. - Kom ik,%%K^.BW d,°°r te

middelen niy &SPÜS&&^

alles, ten waarborge veriSen' fJÜ J°' zal ^ «»

rader £Mefn my uenkt ! ' ' 200 la"£e (jroct-

I E T S aan AMPTENA AREN

zoo wel gerenoveerde als aangejlelde. '

^zSttebfgeio^ln Tc^SfT ZttT°P heid in uw midden keer!' }' tCn eaide 2cker"

u SB^SiS^* -» wannéér gy zy door teekenen van' zooS ,;; "raT" ^dcn , heiren of mishandelen van'Sriotfen^ '? "rS hüt pllIndt" ftehing gebeurt nimmer iS g'u"5T■*£/*! lykheden lubt fclmldig gSnaukt? ' ZOodanigc feite• , ^a«ëejïelden, uwe retnotie is aanhVnH- ™

den

Sluiten