Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» E

POLITJTQUE

donder,

N°. XIII.

Vrydag den 7 September 1798.

Het ïfie Jaar der Bataaffche Republiek.

de DONDER in tyri voorig po li uur, door een Vergrootglas ziende.

W annee, men in Rotterdam is, goédgunhim Wzers *

Sh Sm da0 n ?°° 'Pcedi^ ni<* uitkon e f afs "en acn wel voorftclt. Op heden was mvn vertrek - • Amfterdani bepaald, en ziet, nu Ik hè zoo verre ee

In de Ton zelfs IS men vocr dc verIeidi ; .

SS.231 meD Zic'~ *P mb^v-ke1é&

waf i' SS" gClyk myn -oed '""P^-ende (*)

Poo t n mvn IT1^™' om ***** PpfefrW eer Foort fj; myn reis voorttezétten. Doch een perfoon

reekond is dc ^1™ /"/""» buiten zvn W geH

& Ë^ Repübli k S^'^-r g°hCimt vc"»«**»6 ™ ■"erfcuè RcpuoueK, te elecmfeerea? cn nog eenige nesterven,

«ePdefpöor?1 btr^iT^ «• Wcn *f «* ■bezette »IimV. Öh . , ;u wordt» vermits eene refoïnt» der „ezate Alnmcpal.tct dewive j?chee! open hadt doen (tellen ! end

' m«n-

Sluiten