Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

¥(. ico 'X

„ hiertoe nog zoc, dik ón -Dc?aarheta> die tot

klatówèn 6Uei C" ^erlandsliefd- uit de

„ mensch van WmffiJÏij£! heure k»ülh"g> den „ jen 7nn r»t i. vei ^"eren, — deeze zal vlievuld' ^T^M-&gein!ldl ^beurenisfen ver~

Z « 'lan?eer desfelfs bewoonders, in Rede van " Z een vad«g «art en onvcrfclnllig oog alle kncvf » larven aantezten, op het eerfte atteltaaf toefchiererf" " Iehtn, ff^1^ verntorsfelen " £ S Se „ gendeel alsdan een bron van voorfpoed op evel ™ „ aan den mensch een Eden vcrtoonen,wdk dclti£ „ heerschzucht ons in een andere w.ereld doét zoeken"

" zal verbrJf,?'7' t tha"S fterker ^ few! " m T bry e,dworden, zoo ras de hoofdeneden zi<± " ol li? E*?8^ veri;enige«= ^ zal niet woéden , dan „ op het brem der Aterlingen, en niet gelyk bed™ „c aagseh op her geftel va| h'un die een^onde h rt " Se JES CVennaflste" Pretendeeren te hebben . .''^

" 2 ' "°^h de Zll,vcrc' der menfchen ver¬

giftigd worden! - Dweepzucht welken gy Tan de voeten der waarheid geknield ziet, za dfvoTcren

" ES doge,anr °n,der h"nne yfere fceptcrdoél buk » -een, de huiden, die tot hiertoe aan i>ï«toL

beichoinvden deeze zullen zich van het knellendfle „ juk ontheffen, en ondervinden, da TveSdéênt n "«rnpheert , booven het grondloos eigTnbflang! " wn? Z' T d5 ^/^»S nog traanen hort, -

zulHi i Nog. n,ct zy° ^rbanncn,

>, ZHBen Ult do thans werkende maaiittooni z.icn, da'

»/'éilS

Sluiten