Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 )

Hoort hem dan alle gij reinen en onreinen. Tziddert gij allen, die wurmfleekig zijt en wik blijven, na dat gij au al lino's doel zult gehoord hebben.

Juicht gij allen, die wel doet, want uw loon vindt @j in uw eigen hart, en, ab allino eerbiedigt een zuiver hart.

De redenlooze dweepzusht zal haaren geesfel vinden.

Het enverftand medelijden, onbezonnene en

onverlasten, waarfchouwing, raadgeevingendit vruchtloos ïijnde, eene geduchte roede. —

Die de Maatrchaplijke orde tracht te verkrachten en dus een attentaat regen de veiligheid der Republiek maakt, zal aan de Natie bekend gemaakt worden.

Huichelaars van welke foort, of onder welken dekmantel zig verbergende, zullen ontmaskerd worden; want dit zijn de belagers en peften van het Vaderland.

Dat de ontuchtige zich wagtte, want aballino zal hem in zijne gangen en fluiphoeken uaarfluipeu en tugtigeii.—

Dat niemand van de orde der na tuur afwijke; want, wie aulks eenmaal doet, laat voorzeeker met eiken nieuwen ftap een nieuw misdrijf achter zich. —

Hoort, waarom aballino dit alles zo wil, hi! hühil hij fchijnt onder een bijzonder gefternte gebooren te Zijn — geen rust bezielt hem — hij wilde gaarne door eene wereldverovering de volken tot een eenig denkend weezen brengen, doch hoe moeilijk is deeze taakj me.i kan op het klein/Ie vlekje van het onmeetbaar ruim van het gefchnpene geen twee hoofden gelijkvormig ia hunne bedoelingen vinden, hoe zal hij dan zulks op den Bataaficüeu grond doea fiand grijpen, alwaar deonder-

fchei-

Sluiten