Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « 5

wéinig ftmokt met de gewoonlijke Donderdagfehe en JZaturd-'gfche Jasparthijtjes en het niet nodig is dat die flof, immers door hem niet, tot een voorwerp van Spotternij worde geopperd, veel min prijsvraagen over he$ vertrek van Lot uit Sodom op te geeven.

Uit waare achting, benevens fpeculeerende omltandigheden, raad het genoodfchap onder de Zinfpreuk: wij meene.i er geen een van, den Procureur Jan de Bas, zig een weinig'te onttrekken, om zijne Medeburger niet op zoo een fpoedige wijze in cas van rau actie te vervolgen, dewijl zulks tegen andere gewoonten van hem ftrijdt en zijne gezondheid aanmerklijk zoude kunnen benadeelen en veelligt een kwijnende teeringachtigheid ontitaan, het geen menfchelijker wijze zijn dood zal verhaasten. ■

ZEETYDINGEN.

Het Schip de vreedi, Capirein Lehrbach, heeft zijn anker gelicht en is voornemens binnen den tijd van acht dagen Zee te kiezen, —— Pakken, Brieven of Boodfchappen hebbende, addresfeere zich in de Preliminaire Dwarsftraat te oud Babel, alwaar de Hoop uithangt.

Het Schip de Orange Kolfbaan, Capitein Hes/y, is uit Texel uitgezeild, doch door een vreeslijke ftorm en zwaare rukwinden op de Noorder Haaks aan Hukken gellaagen, het Scheepsvolk is gered. ——

In den Haag by J. H. van Drccht; Rotterdam Thuinfing en de Erve Bal. Amfterdam €. ELomyn in de Beursteeg; chz,

Sluiten