Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ll )

£ ï? ?cVfrwel"P is> daar den hoógften toon gevoerd heeft?

5. Zoo art. 3. doorgaat, of dit voorneemen 2ig dan met over het geheel diende uitreftrekken?

6. Zoo Ja! dat er dan van (tonden aan ook geen voot-

S"Sr!ï bCh00rt te^en,om de fem ov r zijnen medebroeder umebrengen, die van den morgen tot den avond offerhanden aan God Bachzs ^ NB. Verftaat de burger laurentiüs nu »onder n taarn en byhgter, dit zuiver nederduitfeh" "

„UwEl[Tr va,i de'! "** veen fchijnt thans

een blondere uitwerking verkreegen te hebben Door.Aen zeker Manspersoon^ het zelve ingenomen te heob n g^eel en al van zijn Charletanne loqueTeHc te rug geraomen is Men zegt, dat deez° radi-

indé drie ^l^\^mZ

v e r m a n i n g e n.

Wel BARENDJE GRUTTERSWVfC, zou het niér

te, »jq u een weinig ingetogener s'nagts langs ' hL ren fcaat te gedragen dan oorzaak te worden dfor 'u Sü, dat er miskraamen in de waereld worde" te Zet gebragt waarlijk voor uw eigen gezondheid ïl het 3

32 P Br0lw<^P?gt zoud kunnen geraake,} tnt f' Pr' Z0Ü PJ hier of daar eens weder

SSS? Verf?!jnt' fpreekt dan "00it vei ove ^etèn zonder u zeiven aan het hoofd te Zt ca. —- Gy weet ab allino is immers ovpm! • !. hoe,Zect Uw nieuwsgierigheid mogt gisl , we e'r a Schrijf va, g het egtcr JSJ^^J* f* ' Dus ^Preekt niet meer van dagvaarden rnh

noodt kr; foer te,brenge"' ^;?u Sn^

noodzaakt worden, u weder na het verbeterhuis in Kal

fcerk te moeten renvoiieeren , ' ^™ms in Kou-

* laatfte masI, rem°ycefC11 9g * SOfmrno voor .

auaS

Sluiten