Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 41 )

om, aballino is en blijft een waar Republicain en fteeds uw vriend, hoort hem dan, gij, die den naam

van Patriotten draagt , Europa gaat zwanger van-

groote dingen — bij eenen te wenfehen vreede zal ' uw vrijheid zonder gevaar geconfolideerd blijven eu 't juk der llavernij zal uwe febouderen niet drukken, ■maar zo wanneer in het boek des noodlots nog meerdere oorloogen zijn aangeteekend (: dat de AibMiritrder verhoede:) vereenigt u dan tor één eenig man immers wanneer gelijke nood en gelijke grondllellingeir aan door gevaar bedreigde menfchen een verenigingspunt aanwijzen, hegten de mistrouwendite zielen zich mei en zusterlijk aan eikanderen!! waarom zouden dan Patriotten met Patriotten, die te vooren in tijden van nood gelijke rampen hebben verduurt, eeuwig twisten?»ficen , waare vrienden der vrijheid moeten"toch eenmaal tot een doeleinde geraaken, wanneer het de zaakdes Vaderlands betreft! daarom verbant uit uw'midden'

het monster der twee.Iragt weest ferm en energicq

in het beitraffen van het geringfte attentaat tegen dc Vrijheid en uw Vaderland, fielt een waar vertrouwen-

in uwe beftuurders, mort niet tegen dezelve — dat

zij beevcn, die roekeloos uw geluk tragtén te ondermijnen bij het zien uwer fiere dapperheid en eensgezinde fierkte ~— want, Bataven! denkt, dat de verflagene loert'gelijk een gier op buit, wanneer de zegevierende op de Jaauweren zijner overwinning zig zorgeloos ter rust nederlegt. ■ ■

PIET BOEK du VERKIEZING,

capitt3l. 2.

Vs. i. Ende toen moktkaaze geduldig zijnen tird was afwagtende, gebeurde het, dat het volk'zich beklaagde over de plannen, welke zommigea in hunne hersfenen fmeedden.

a. Ende dit gefchicde op fpeculasse.

• ) f 3 3- Maat

Sluiten