Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ft

kunnen opbrengen , dan dat een man, die ran

ƒ40? of 600 met vrouw en kinderen moet beftaan, a of 4 percent km contribueeren, is waarheid!

Dat hier door die geenen, welke van een gering en donr de exceslief hoog gefteegen prijzen der Levensmiddelen met toereikend beftaan zig een huisgezin moeten onderhouden , zouden zijn te gemoat gekomen en van de opbrengst bevrijd; diar zulks gereedeliik had gevonden kunnen worden in de bij opklimming vermeerderde percenten, van ƒ Soo tot ƒ2000 'sjaarlijks inkoome.i hebbende Burgers, is waarneid.

Dan dat aballino, hoe zeer hij het met zommigen dier waarheden eens zijnde, ieder rechtgeaart Bataaf aanraad om zonder morren of achterhoudendheid conform zijne verplichting zijne fmorfioenen af te fchuiren, gelijk hij ook zal doen, is eene onwederfprekelijke waarheid!

BINNENLAND SCHE MISSIEVE.

BURGER ABALLINO!

Hoe zeer Janus Janus z0onin zijn geëerd weekblad, een voorloopig verllag heeft gedaan van hetgeene ik voornemens was u te melden, zo vermeen ik echter goede gronden te hebben het geval zelve in zijn volle couleuren voor te draagen, ten einde in uw weekblad ook een plaats te hebben ——

Eenige dagen geleden viel 'er aan Witfenburg iets merkwaardigs voor, tusfehen een gee/en Haan, en een witte Keeshond, welke zig beiden op een foort van boeren wagen bevonden.

De eerstgenoemde fcheen nu in de onmogelijkheid geplaatst, van ooit zijn vrijdom weder te zullen bekomen, mm Dan ziet een dierlijke poging (: die G 3 faar

Sluiten