Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

Jpmmige weetnieten overtreft, wanneer zij het mogelijke voor onmogelijk houden:) gelukten hem, zo dat hij op het onverwachts de korf, waarin hij gekerkerd was, uit vloog, en met 'er haast zijn koers na het voorheen geëerd 's Gravenhage fcheen te willen nemen. Na dat nu de Keeshond dez« onverwachte uitkomst met een grimmig gelaat aanfohouwd had, wilde hij echter het voordeel van zijn meester, of Wel van hem zeiven behartigen, met den Haan achter na te rennen, —■— fprong'te dien einde zeer voorbarig van den wagen, zonder om den band te denken, waaraan hij gekluisterd lag, en werd ras het voorwerp van medelijden, door dien hij zig niet alleen verhong, jmaar daarenboven een gewisfen dood zou hebben ondergaan, als de Burger HEEswijK zig niet over hem ontfermd had,

Wat de Natie hier van wil denken Haat vrij -—— Maar wat aballino er van denkt, wenschte de Qudergeteekende gaarne te weeten ?

Jan Opmerker.

ANTWOORD,

Jan Opmerker! het komt mij zeer onnodig voor, aan uw verzoek te voldoen , wijl gij reeds zelfs, ingewikkeld, uwe vraag beantwoord hebt , —— dan om «chter niet nalaatig te blijven, befluit ik met het vol-" gende;

Wat dient 'er noch 'gezegd, om d'Onfchuld hoop te

fchenken ?

Mij dunkt, niets anders, dan het oog te flaan met mij Op eene hooger Macht —- en onvermoeid te denken; 8^ 't Uiifflooglijk fchijnt, toch altijd mooglijk zij1.

Sluiten