Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55 3

En ten Iaat/Ten! wanneer ide meer gemelde Martuschewitz. de met goud ingelegden zabel, als het loon der Dapperheid, in vrijheid zal kunnen draagen?

AANMERKINGEN. ' ^' Een enkel uur (zegt Pope,) waarin ons geweeten

een loflyk getuigen van ons geeft, is meer waard, d!n jaaren lang door onvenlaudigen bewonderd en tóege-

juiuu te worden Rechtvaardig re handeln

y. zegtde,.kundigaen verdieniteliike Uiiler a/tijd ) « rijkdom en voedzel voor de ziel, zelfs ü de g ootfte wederwaaniighedeni en waarlijk, het is zo, wa«

oït m v3lt' carel we«bers zeide

onlang, ook, dat.o eender Fallbnistfn zich h zo

d7IlZTnCïgC"ten' r 'm herrij Come-

m u 1 tC WlUeü komen' zo"der 'id te zijn;

lui. Uju Wat is daar oppevold» i , „, r>

b.j de zogenaamde F^L^uJ^^ Oen voornoemde Caks, ^ ^ aa«

ia die tonele te gaan, waar van hij gebruik maakn doch zijn voong gezegde bekend zijnde, deeden >er^ Zich weldra oor date lieden op, welken 'onze goeden VVebbers de eer der uitfnijdmg permitteerende, hem fceweezen, dat die een kuil voor een ander graaft 'er het eerfte in valt.

ADVERTISSEMENTEN.

V+Y Sj C0liegie ,Vf vervarri*g, opgericht Y/ bmnen net vlek Hierna»S 't huis, ,ten t t zmfpreuk voerende een goede verftaander i+A . l w^ half woord nodig, maakt eekend, dat alom verzonden is een Extra fraaije Konstplaat tijude No. 2. meede gegraveerd door Jan Satiriek Verbeeldende den Burger Lauzerius

a/lias de Koppelaar , Regent .van het Luitrfche W eeshuis in oud Baoel, daande in een bedrukte actie, om de gevolgen van zeker vruchtgebruik aangaande de Burgeresfe Kerstenius, welke in een tfakkerswagea hem warbij rydcnae, toeroept „ lk ga na

Rvfr

Sluiten