Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 )

zwaarüjfc voor als nog kunnen in werking komen de wijl die gecne, welke niet heeft, ook niet ree ven'kan even zo min nis kortiigtige lieden, eene groote ruimte' kunnen overzien; dus moet geduld UWi artfenijé zijn tor dat door den tijd uwe nieuwsgierigheid van zelve zal beantwoord worden. —-

aballino.

Vervolg der vraagcn aan aballino ter plaatzing toegezonden. .

Is het waarheid, dat de algemeene manier van procederen, gedecreteerd den 2 Augs. 1790, wetten heeft vastgefteld, dat men iemand, (gelijkde ColonelMartufchewitz gedaan is) geen negentien wecken zonder acces behoord te laaten zitten? ——

Is het waarheid, dat de Prefident en de Fiscaal van de hoocc Militaire Vierfchaar drie weeken voor hun plaifier uit de ftad zijn geweest, de eerfle te Muiden om goud te graaven, ende andere te Nijmegen en wel in de Maanden Augustus en September; wanneer gemelde martuschewitz reeds gearrefteerd was, en dc ftaatsregeling alle willekeurige uitftelling van procedures misdadig noemt?

Waarom vos ook niet is gearrefteerd, zo als het gerucht: liep, en wat of de reeden van dat voorbarig gerugt geweest zij?

Is dc collonel martuschewitz niet door het weleenkendst gedeelte der Natie als een der redders van het Vaderland erkend en ook als zodanig beloond ?

Heeft de generaal macors na de gedaane Infpeaie laatstleden voorjaar over den veidtrain gehouden , niet: zeer favorabel over deszelfs goeden flaat aan den Agclit van Oorlog gerapporteerd , en heeft de- Commisfaris Rittner niet juist het tegendeel gedaan, en wie van-balen heeft hier Yaa wel de meeste kunde ?

N. N.

Sluiten