Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 )

AD VERTISSEM ENTEN.

o o o o Binnen kort Maat er een belangrijk {"tuk het

0 o o licht te zien, het welk veele menfchen van o o groot nut kan zyn, namentlyk een MoJus

o quo om iemand uit verlegenheid te redden en wel principaal, om binnen den by het règëlement voor dc Burgerwaapening geftipuleerdci tyd uit den dienst ontilaagen te worden; dit werkje is beknopt ge.. fchreeven , ■ duor den Heer ?lancius to$ keskh-ovius, achter het welk gevoegd, is, eene preciese uitrekening , hoeveel dat tien Zeeuwen cn twee Gniden bedraagt en het laat zich aanzien, dit die aétheur zich verder verdienstlijk zal maaken met eene befchrijving van geconditioneerde Taartjes. —— alles zonder het (lellen van cautie de reflituendo.

f t t t De Burger van Leeuwen advertétftff, dat 'hy t -t f in de plaats, van den nu uit de mode cn gcf t heel in minachti g geraakten vermaarden ken-

1 ftenaar en Honden Papa BipsjMETjE, gausch andere en nieuwe heeft ^cinventeerd', onder het commando van Lou-Lou Ook zal

.. , Jry een dans vertonen, genaamd af era cadadera, geiicrkt d,>pr zyn eigen perfoon, ineen citz gewaad, meteen extra fijne Casflers Muts op zonder Pluim — Hij ftaïf. met zij;] tent in de drie mans polder, en de Biellietien zijn te bekoomen in het Logement een dubbelde aap , daar de man in het hembt uithang!

ERRATA. :

In No. 7. pag. 50. regel 37 ftaat ƒ8000, lees ƒ800.

38 Haat ƒ3000, lees ƒ2000

Eu in dc Iaatfte regel Maat 8 tot 24 perCt. lees van f tot _24 perCt.

Dit verfchil was te groot, om het onder de drukfouten te rekenen, die 'er zoo van tyd tot tyd , wel eens iiv fluipen. a

In den Haag by J. _A. van Drecht; Rotterdam Thuinling en de Erve Bal. Amfterdam C. Rumyn, m de Benrsfteeg,- ea verders alöm.

Sluiten