Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(140)

Voor al een' Vriend zoo trouw, als gy, Myn BamÓn! wcezen wilt voor my,

Zoo zult ge dit ligt mooglyk heeten.

Ik verzeker u , myn waardrte vriend, dat ik neerflig tm

ik alyd aan u denk, nadien ik ook neerrtig aan verfchei^ den Juffers deilk. Ik hcü ^ ^ ^

ZsZ^T' enV°°r veel achting heb, L.

ty S c^ge verwytmgen moeten hoon», dat ik federt eenigen tyd met meer zo lustig en vrolyk ben , als voorheenen, Hoe kan ik jong en vrolyk weezen, Daar ray myn vriend, dien ik verkoor, Dien ik nooit uit myn hart verloor, En in wiens oog niet dan oprechtheid is te leezen,

Die zuivere achting in zyn' boezem'voor my kweekt, Voor wien ik geen geheim zou in myn hart bewaaren, (Hoe jong die vriend.'chap zy fa jaaren, Hy is het toch, met wien myn hart rondbortligfpreekt) Hoe, daar myn Damon my ontbreekt, Hoe kan ik jong en vrolyk weezen?

, Dit antwoord gaf ik aan Irene , toen zy my naar de ooraak vaI1 myn peinze„ e„ zwaarmoedigheid vraagt Ho vergenoegd was ik, toen zy my daar op antwoordde, dat

zy

Sluiten