Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

p H I L A R C H E

O F

VORSTEN-VRIEND.

INLEIDING.

Deeze Tijtel hebben wij gekoozen: om onder dezelve om Vaderland Weeklijks een blad optëdijSfChefl, en r..ec reeden ; waarom doch zou 'er ook een biad zijn met de«e .loffelijke naam beftempeli? een blad 't welk.aan t P?<fök£ ner uitgaaven geen e. andere lieden telt, dan de zulkenwelkers zielen f de mach. en orer hun gefield onderworpen zijn.

Zeeker en gewis is het, dat de Tijtel veel lieden vreemd, barbaarsch, onberijmd, verwaand, en ,en Hemel weet, wat niet al meer, fchijnen zal, en dat wel voornaameiuhjk onder de patriotten, of liever onder hun, die zich bi] uitneemendheid patriotten noemen, en te recht; want de geest van verwarring, en ordenloosheid is losgelaten J om rnet den boogften tfSel van Eere alleen: neen maar alle eerelloelen te doen ■waggelen, terwijl dezelve zich van de list van alle eenvoudige begrippen te verdonkeren bediend.

De onzij ügheid lh de tegenwoordige burgerkrakeelen ftaan wij niet voor. de S aaisgeiteidheid waar bij ons l.md 'vrii groot en rijk geworden is, zi;n wij getrouw, en • e'ke is deeze* 't Is eene $taatsgefteldheld weikers moojgenjr^ zoo als die zich naaf buiten verwet, berust bij de Staaten Gedraal, en in de uitvoering van gezag bij den Baad van -Staaten, aan Maar hoofd met zijne Doo-!->dni,e Uoojieid , de-i Heere Pririce \ •-, Ö!£afjfe vereerd, dee/c al oogenh.id in Europa met betrei.ki'.ige van. het Genvjehe^est naar buiten, is tan de llooge-Bond. nooten ie zaa.r.cn ge.ttf#,, welKe Hooge-R mdgenooten voor 't geen 't Geui. en :b.::-t mar buitten belangt ijder in oen haaie Souv'ei etn zijn, -.va-u ziet wij zijn van die Staatkundigen die veel ohderifmèid maaWn, tusfcbeii een Moogenheid in Europa, of eer Souvereinitcit zija huishouden. Geldèrland b. v. is bij ons we' een fouwjnn Hertogdom, maar geen Moogenheid-, Zfto ook niet Holland *> Zeeland, maar de Vereenigde Neederlanden wel.

A - Zijne

Sluiten