Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i u-.k< • waar in hij, fchoon ten uiterften dom, 't geheel geblijkt, waai n inj, aanvoert, en op zijne wi s

ï,jn, .»;r ■ W"°KgJSanimli MleerJhtW zijn,doet

w.jsten gele. at wie,d e n ^ ^ ^ b£wijst vooral

èeen geleerd ch jv.11^ ouderen broodgewin

mentenen een o"de «vaK 'dj? .. heervacler

hebben, zoo zu 'GUig Kop., op de NieüweS S AindSi^Pabbuisknecht cn Cotnptoirkruijer geweest zij eigene braafheid of geboorte

afieneeten Braaf tobben wij getoont is hij.niet, dus niet afgeneeteo. ^ y zijne geboorte uit een pakhuis¬

van daar ,»n lattoei. v» ^ & .. H, ^

f r^^Sfieur Ssp dan aangewaait 'met het leggen van dïeerS n 1 n ÏPÜ vaders huis, van welkers opbou/T ^merlieden noch Metzelaarsbaazen geene betaaling V^^eJSS Ts van daar zijn fatzoen? — Of van zijn konden krijgen. " vvelgeboornen Kruijers des

SS? SSR V ETucbtige fprongl als hij tusfehen twee ï K»« naar de Gijzeling ftond gebragt te worden?

WanT ie hTr jn H storie:^ oude Hespe, desPoütlcquea Want Zie nier ^> . , kru wagen verhaten , en

S tot S Koop&ef t Kruideniers karen (meen ik) xicb tot oen«v i d huis b Hol op de Vo0r-

bS over de MoUfeeg, en brak ? af tot de grond toe. burgwal, over ae -t te doen verbouwen.

mCt °mm Lli een p ofeetifche aanblaazing had van zijn VHeeren Zoon"inSnde Lauweren. Is 'er iemand die piet i^r ^t Vr zulke profeetifchc aandoeningen zijn, die

g£ ^£'orë^dzit hunueW afcebrecken en

Sluiten