Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

PHILARCHE

O F

VORSTEN - VRIEND.

Vtrvolg van No. 4.

Monfieur Hespe zelfs, is, wat zijn gedrag betreft, nie: veel , ik mesn zelfs dat Scheepenen van Amfterdam hem hebben geweigerd als Advokaat te erkennen; en dit is volkoomen zeker, d»t hij van een paar Wijnkoopers knechts op 't hoekje van de Reguliers- en Keizersgragt in 't jaar een pak fiaa en heeft beloopen, dewijl zij hem voor een verklikker sanzaagen , en aan 't wijnfluiken bezig waaren, terwij! hij op die plaats, ver van voor verklikker te agce-

ren een Meisje befcheiden hadt te koomen en welk

eenVieisje? Ondertusfchen was hij toenmaals nog geen

Auft*ur, maar bloot een declamateur op de bovenkamer van het Koffijhuis de Paradijsvogel, en een lastig meubel in de Schouwburg te Amfterdam, alwaar hij hoog oordeeld» over alles wat boven zijne fpheer was. Uw vriend uit het oogpunt waar uit ik hem befchouw, is dus, noch Vaderlandlievend noch braaf, noch geleerd, noch latzoenhjk, en de Scheepenen van Amfterdam hadden geene redenen hem voor

Arends te prtefereeren. En Arends is bij ttuj zoo liegt

een mensch bij lang niet, wijl zeker is, dat zoo hij zich misgreepen heeft, hij noch voor geleerd, noen voor wijs, ■ nch voor bedilziek bekend ftaat; maar hij is misfchien door zijne Sradhoudersgezindheid te ver gegaan, en door zijne onvoorzichtigheid in 't gedrang gekoomen; maar dit weet ik, dat de wet op kunde en onkunde onmooglijk letten kan, maar oordeelen moet uit de uiterlijke daaden, maar dat 'er een God is , die de geheimfte bedoelingen van ons hart naauvvkcurig gadellaat, en dat die God alleen recht heelt om 't hart te beoordeelt, om onvoorziehiigneden met voorbijziening der wet te vergeeven , en die wet tegen booze ooemeïken zoo wel a 1 tegen booze daaden weder te laaten ageeren Teu derden , waarom zouden Scheepenen van AmO uer*

Sluiten