Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

PHILARCHE

O F

VORSTEN - VRIEND.

N°. io.

De Héér Laophorus , heef: ons het volgend Dicbtftuk toegezonden, benevens den uitgebreiden brief over het zelven, in onze N°. o. reeds geplaatst.

Delicla maiorum immertttis lues-, Romane, donec tewpla refeceris , JEiaque labent es Deorum , <S? Fceda nigro fimulacra fumo.

Horatius.

1.

Rampzalig Volk! dat nu de misdaên boet, Van monsters die zich zelfs, uw rechtverweerders noemen, ' Die op hun euvlen , als een Moor op zwartheid roemen, Het Oorlog geiren doen naar fchuldloos burgerbloed. Uw rampen en uw tegenfpoeden, Volharden zeker in te woeden, Zoo lang men 't echte kroost der Vrijheid hoont en fcheit; Den roem bezwaddren blijft der oude Schutterijen, Enftrafloos fmaad verduurt die't Heilig recht moet lij en, En zoo gering een prijs op 't ampt van Rechtren ftelt. 'tWord tijd mijn Volk! dien bres in Vrijheids muur te doppen, Vrees, vrees het ondier niet al heeft het duizend koppen.— K

Sluiten