Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rampzaafge dag die zoo veel jam'ren drijgt! De goud'eeuw droop van 't bloed van Heilige Offerhanden., Maar deeze draagt het werk derfcherpe tijgertanden,

Van heji, die naar het bloed der Vrijheid heeft gehijgt. De Vadren waaren echten Belgen, Een volgende eeuw gaf boozer telgen,

Maar van waar dammen wij ? van een ontaart gedacht Nog zijn wij meer ontaart dan zij van d'oude Vadren, Ja ons fpeelt naauw een drop van Edel bloed door de adren,

En wee deez'aard voor't kroost uitonsweêr voortgebragt. Men grijpt nog 't uitdel aan, men bidd' om dus de droomen,

Van 'tGodlijk vuur der wraak nog door gebeên te ontkoomen.

Dit Weekblad wordt weeklijks a i| Stuiver uilege ven bij J P. KRAEFFT te Rotterdam, en bij zijne Correspondenten in de üuitenfteeden.

Sluiten