Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

PHILARCHE

O F

VORSTEN - VRIEND.

N°. II.

£_joo willig Saphoós bloem op fcharpe heesters wast, Be klimop weelig groent, om 's landmans dille-wooning,

De wilde beziën braam den wandlaar mild vergast, Natuur in wild vertoont, een prachtiger vertooning.

Vertooning! waar geen konst of arbeid bij vermag, Zoo willig/jong12 Prins! bied d'flarde u haar gefchenken,

De bloemen tot een krans voor Uw geboortendag, Staan or.gekunstek daar, geen dormwind kan die krenken.

IlEILVOO RS PELLING,

Zoo zong een Dichter voor twee jaaren, en in de waarheid van zijn gezang is tor op dit oogenblik geen verande-, ring "ekoomen, en tiaar de Hoop van't Vaderland Prins Willem Frederik weeder verjaart, zijn alle bloemen weeder bi] der hand, zonder eenig kunstelen, om een krans veor zijn jeudig hoofd te breijen.

Gun Tonge Vorst ! den Philarche, een oogenblik gehoor èn duit dat hij, eer hij zijn beilwensch over Uw' Perfoon uit; U recht doe inzien welke eigentlijk de bloemen ziin die ongekunstelt voor U gereedt ftaan. De Belgen zijn van ouds-her Vrije en Welbeltierde menfchen, bij de welke de Rechtvaardigheid (dat ondeel van Gods weezen) haar throon fints de duisterde Eeuwen heeft, deeze Koningin leerde hun gedreng en barmhartig te geliiker tijd te zijn, de Rechtvaardigheid, maakte de Bataaffche Burgerbond ea srondde hun Maatfcbappij, de Rechtvaardigheid delde eea verfchil tusfehen fchotfchuldige en Eedele gedachtentusfehen Inboorlingen en vreemden, en de Rechtvaardigheid

Sluiten