Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning verfoos dapperder waare, zou voldaan, gij weet het wat Tacitus zegt van de Germaanen, en zulks is volkoomen waarheid, te weeten zij neemen de Kooningen uit den Adel, de Veklheeren uit de dapperden, (van den Adel wel te verdaan) den Adel was toen-maals wat nu den Hoogeni rijk Adel is,'t vrije duitfche Volk, wat nu de mindere en Diplomatifche Adel is, hoe wel veel van die Vrije gedachten tot dienst danderi zijn overgegaan, waar en tegen oofc weer de Butgerdanden het volk zijn ingelijft en mits fchotfchuldig door veele gunsten der Vorden Vrije lieden thans gebooren worden; zeg mij wat zou derker in 't oog bij de Rijks Grooten vallen, en meer oorzaak geeven, in een ander huis dan 't Oostenrijkfche de Keizerlijke waardigheid te brengen, dan dit, dat de Vorden zagen dat ik onvetfchilüg bleef over de attentaten tegen hunne eer. . 't Brunswijkfche Huis behoeft zoo weinig als het Nasfoiiwfchemij in afkomst te wijken , Oostenrijk hoe groot thans damt van Rudolph den goedaartigen Zoon van Albert Graaf van Habsburg afi en wat was het Graaffchap Habsburch, een Kadeel tusfehen Bazel en Zurich, en Oostenrijk is 't onze door 't recht der Waapenen zint Ao. 1273. meen ik, en 't is u bekent dat deeze eerde Roomsch Keizer onder mijne Stamvaderen .©pgevolgt is door Adolph Graaf van Nasfouw in derdaad een gedacht welks aanzien in 't Duitfche rijk van ouder datum is dan 't mijne, van welke Adolph zonder tegenfpraak de Prins van Oranje afdamt, wiens Voorvader Willem deii Eerden, daarom, aan Philips Koning van Spanje een vroeger descendent van Rudolph , mijn Stamvader niet grond kori zeggen dat hij hem in geboorte niets te wijken had, nu zou 't mij zeiter hart vallen té voorzien, dat hoe zeer de Kooninglijke Waardigheid aan mijn huis door Boheemen eri Hongarijën gehegt is, de Keizerlijke'er uit zouden raaken, en dat was zeker, indien ik zulke gedachten niet befchermdé «1 hunne eere mij niet heilig waare, wat zoü dan Brandenburg en Hauover niet in te brengen hebben zoo ik onverichillig bleef, wat Rusland zelfs, zoo het voordel van een Xloom*ch koning uit het huis van Oodenrijk te kiezen op 't tapijt kwam, en dek eens tegens hun, al bleef Frankrijk Toor mijn jiuis, zoo heeft het Lot van den Beïer Vorst Keizer Carel de VII in onze Eeuw doen zien, dat Frankjijk alleen niet genoeg is: en wat dan nu daar ik verplicht .'ben de belangens moogelijk van Frankrijk tegen te gaan, en dus ziet gij dat en de Eer van deii Hertog, en van den Prins van Oranje zelfs (fchoon ik die laatde niet noem) •mij heilig moet zijn, om dat ik 'er pretext in vinden mijn .Trees voor Frankrijks aanwas te neemen Zonder dat Koningrijk

Sluiten