Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.0 ' r o

Art. 15.

De Kiezers, de Municipaliteits Leden als ook de Leden tot het Commité van Waakzaamheid verkoren hebbende zullen daarvan terftond aan de Provifionele Municipaliteit door de Roedendragers doen kennis geven, als ook de nieuw verkoren Leden tot de beide Bedieningen in de Kerk laten convoceren, welke zig dan in de Kerk zullen ftellen, de verkoren Leden tot de Municipaliteit aan de regter zvde van het Hekje by den Predikftoel, en de verkoren Leden tot het Commité van Waakzaamheid aan de linker zyde; waarna de Prefident der Kiezers, den Predikftoel beklommen hebbende, eerst de nieuw verkoren Municipaliteit aanfpreekt, en hun den volgenden Eed voorftelt.

EED.

„ " Ik hdoïe en zwere> dat ik my den aan my door de m burgers, In- en Opgezetenen van Zwolle opgedragen ^ Vosi van Stadsbeftuurder zal tragten waardig te maken , > door my m alle opzichten te gedragen als een eerlyk ^ en yveng Voorftander van Vryheid en Gelykheid geit grond op de algemene menfchlyke Regten, en als een ^ opregt Handhaver van Rust, goede Order, Regt en Bil-

m lykheid; dat ik alles ten meesten voordele der al-

„ gemene Burgery met betrekking tot het Stedelyke en >5 het algemene Bataaffche Volk ftaatswyze zal tragten te „ fefturen; belovende my in 't beflisfen hunner gefchil-

„ ,°P he>: onzydigst te zullen gedragen; _ wyders

s. dat ik de Decreten ener wettig daargefteld zynde Con■n ven"e zal eerbiedigen, en met betrekking tot deze Stad n en derzelver Vryheid fpoedig en ten allen dele naar be-

i, foren helpen ten uitvoer brengen; , dat ik almede

K hec thans benoemde Commité van Waakzamheid als „ fcn wetciS Collegie door de Volksftem verkoren zal er- • t kennen, en de Bezwaren, die hetzelve namens de Burgery , of enige Leden van dezelve , of wel uit hun

" Col-

Sluiten