Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

gelyk blykt uit de volgende plaats, welke woordelyk is overgenomen uit de gedrukte Befchryving van dat Feest. " Ageer dit fchild volgden onmidlyk de Leden der Ltes^ " gezelfchappen, die, zo wel als de gewapende Burgers, " het Volk van Amfterdam verbeeldden. Men heeft thans " 39. zulke Gezelfchappen in deze Stad, waaronder één " onder de Zinfpreuk: Felix Libertate, hetgeen f: ui.tJWtf»beftaac."

Een oud Zwolfch Patriot.

Dit blad wordt uitgegeven door den Boekverkoper F. CLEMENT, weeklyks, op Donderdag, ten ware zulks verhinderd wierde door bykomende onvermydelykc drukten, als wanneer het een dag later zal uitkomen.

De fchryvers van dit Weekblad betuigen met genoegen, behalven de reeds geplaatste, bovendien nog versheiden Brieven ontfangen te hebben, zo uit deze Stad als van elders, welke zy, in zo verre dezelve in befcheiden tfermen zyn opgefteld, en niet ftrekken om een fcheuring tusfehen de Vrienden der Vryheid te veroorzaken , niet verzuimen zullen by de eerfie gelegenheid te plaatfen. Intusfchen verzoeken zy, dat hun

de Brieven van buiten Franco mogen toegezonden worden.

Sluiten