Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O R B .E R I C H T.

Ferdinand Cortez. 7 Het Weeskind van

Titus. C I.Deel. China, met de/vrr rwi

Amofis. \ verhandeling. >VlL Uee

r De Driftige. \ Iermnt en Niemant. 5

Zoioaster. f n n 1 Cora,of dePcrua-

De Graaf van War-f 661, nen. S

wik. V| De Hertogin van ('vill Deel.

, ,. Coralli. (

Qtl}a"z. Bartholomcus lasJ

SS **** Cafas-

A mei ia. *i Oldenbarneveld.

e i- , ~ Gabriëla van Ver- { Tv r> .

SolimandeTvveede.y <,v \ IX. Dce!.

Anthonius Ham- V IV. Deel. De" Huigchelaar. »S

broek. ) „ .. De Graaf van Ren-

r«ail'-e' , , . / nenberg. Maria van Lalain. \ V. Deel. Hasfan, of de AI-_ Ripperda. \ gerijnen. 1

M. A. de Ruiter. < Vrindlchapen lief- > X. Ded.

De Man van ver-7 . de tegen de Mo-J

trouwen. > VI. Deel. , _..

DeDoggertanke. s J> De 0ude Rok'

Dienende verder den lezer tot naricht, dat 'er geene an_ dere tooneelftukken dan de bovengemelde, tot noch toe, van mij in bet licht zijn. De Republiek der Scythen is noch berustende onder de Wel Edele Heeren Be/lierderen van den Amfteldamlcben Schouwburg.

Sluiten