Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 DE GRAAF VAN RENNENBERG,

Daar hij u flechts verhefte om zijn belang van Haat, , Is iets dat mijn begrip volflxekt te boven gaat. Zeg mij, wat is de man, hoe hoog hij is verheven, Die zijns gelijken moet van alles rcekning geven ?

rennenberg; Maar zo 't gezantlchap eens den prins betreffen mogt J

van den berg.

Geef dan den prins bericht, en keer zijne achterdocht. Denk echter niet, mijnheer, dat ik u poog' te fluiten In 't geen de erkentnis u pligtmatig doet bcfluiten, Of dat uwe eere alleen mij diep ter harte gaat; 't Is zucht voor uw belang die uw ontwerp wcêrftra'. Velascoos fiere fpruit, een maagd zo hoog geboren..-. Zal ze uw vernedring ooit met zielgenoegen hooren ? Waar leeft een vrouw op de aard' die hare grootheid kent; En ooit een' minnaar acht die laag zijn glori fchend ? Zal zij u achten, graaf! wanneer haar is gebleken, Dat gij den prins verzocht haar' vrind te mogen fpreken ?

rennenberg.

Verzoeken ?... Van Den Berg! ik geef alleen bericht.

van den berg.

Bericht is hier verzoek, in haar en elks gezigt.

Sluiten