Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 DE GRAAF VAN RENNENBERG,

Dat ik van uw belang u hier in t heimlijk fpreek', In hoop dat uw beleid mij in een zaak zal fparen, Waarvoor ik opentiijk mij noch niet durf verklaren; 't Blijv' dus den graaf bedekt dat gij „ van mij" verftónd, Hoe gaarne ons hof zou zien dat ge u aan hem verbond. Het ftaat aan zulk een maagd zo edel, zo verheven, Drie landen en één' held den koning weer te geven; En hier door ziet zij 't lot van haar beroemd geflacht, En eene onfterflijke eer voor haar fh hare magt. Bedenk wat koning Philips u kan ten bruidfchat fchcnken, En hoe zijn landvoogd hier uw dienften zal gedenken, Ja, hoe ons gantfche hof, vernederd aan uw knicn, Op hoop van uwe gunst, u zal naar de bogen zien. Ik zwijg hoeveel de hulp van Parma u kan baten. Maar 't voegt mij, na die rede, u aan uzelf te laten. Intusfchen, 't ga hoe 't ga, Wat uw béfluit ook zij, Zo gij mijn' dienst begeert, beveel volftrckt op mij.

VIERDE TOONEEL.

DONNA DIANA.

]Vlijn huwlijk word dan licht mijn' vader aangeprezen..

Geliefde Rennenberg, gij zult de mijne wezen!

Mijn vader zal den drang des zendjings niet weêrftaan,

En liefde doet u licht tot Parma overflaan.

Beef, Vriesland! Groningen en omgelegen landen!

Sluiten