Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 27

:oep al mijn vrinden faam', breng al ons volk bijéén, clieg.

ZEVENDE TOONEEL.

DONNA DIANA, RENNENBERG.

RENNENBERG.

Hoeveel grievend wee dreigt mij aan alle kantéil! ie prins zend zekerlijk mij één' van zijn gezanten, cfedat die door gevlei mij ongewapend hou', èrwijl een heir de ftad in 't heimlijk nadren zou', coe loos hij wezen moog', die toeleg zal hem misfen. z zal gczwinder zijn' dan Nasfau ooit zal gisfen. t 't ftrijden niet genoeg met pligt en liefdepijn ? loet Nasfaus achterdocht dan ook mijn vijand zijn ? «jat kan dien trotfen held wantrouwig mij doen vreezen'.

DONNA DIANA.

j | blaakt van nijd om de eer door Parma u bewezen, i ij is zich kwaad bewust, en kent uw eerlijk hart, inwonnen door zijn list, en in zijn' ftrik veiward. I ij ducht dat de afgezant uwe oogen zal ontfluiten | p uw verkeerd belhan, en u in 't kwaad zal fluiten, i e onecdic wantrouw fpruit uit een bedorven zie!, npvust tct welk een maat van boosheid zij verviel, ufusfehen 't is de vrind wiens zij' gij blijft verkiezen,

Sluiten