Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 DE GRAAF VAN RENNENBERG,

Zich verven in het bloed van mijnen landgenoot ?

Zal ik, om in den arm van 't geen ik min te leven,

Om zinnelijk vermaak alleen gehoor te geven,

Ter ftreeling van een drift die vleijcnde onrust baart,

Mijn zuchtend vaderland vernielen door mijn zwaard ?

Zal ik, ter gunst eens hofs dat Egmond heeft verraden,

Mijn' naam bij 't nageflachl met vloeken overladen ?

Maar zal de prins... zwijg, zwicht, te lang ontftoken fpijt!

Uw land heeft niet verdiend dat gij ondankbaar zijt.

Verdoolde Rennenberg! wees groot, gelijk te voren;

Waak op, vlieg weèr ten ftrijde, en doe uw' donder hooren;

Dat uw grootmoedig hart een doodlijke eerzucht doem';

Vooral trotfeer de liefde in de armen van den roem.

Ja!...

ZESDE TOONEEL.

RENNENBERG, VAN DEN BERG. VAN DEN BERG.

dParmaas zendeling, gezind uw zaak te ftijvcn, Drong held Velasco aan om noch een wijl te blijven. Diana...

RENNENBERG.

't Is vergeefs dat hij mij verder dien' : Jk wil Diana nooit nadezen wederzien,

Sluiten