Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

Dat zelf uw lieve mond zijn hart van zorg bevrij'... l'k Zie Nasfaus zendeling, Iaat hem alleen met mij.

donna diana.

Gij ziet u fchandlijk, graaf! door Nasfaus list bedrogen; Hou nu bij dit gefprek mijn liefde en trouw voor de oogen, Dat hoop op mijn bezit uw trouw voor Rome Iterk'.

rennenberg.

Ga, 'k zweer u eeuwig trouw, bij de achtbre moederkerk. VIJFDE TOONEEL.

ren.nenberg, r ij hoven. r ij h o v e n.

IVom, graaf! 't is eindlijk tijd mij uw befluit te ontdekken. Zijt gij gereed met mij naar Kampens muur te trekken ?

rennenberg.

Wel verr' dat ik één' voet van hier verzetten zal, ss mijn befluit uw' prins te wachten in deez' wal.

r ij h o v E n. Hoe! daar hij om uw komst u vrindlijk heeft gebeden...

rennenberg.

)0e prins heeft zich bedacht, hij komt met flerke fchredea.

r ij h o v e n.

Wie toch gaf u dit fnood, dit averechts bericht?

D 4

Sluiten