Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g<5 DE GRAAF VAN RENNENBERG, Wie gaf verzekring van dien aantocht?

rennenberg.

Ons gezigt,

Mijn vrinden, die de grens van mijn gebied bewaken.

r ij h o v e n. En zagen die den prins uw grenzen dan genaken? 't Is mooglijk dat zijn magt op Spanje waakfaam zij, En langs de grenzen trekk'..

rennenberg.

Staak uw bedriegerij. Gij zijt hier niet in Gent, gij zult me in flaap niet wiegen, Gij hebt geen Aerfchot voor, die laf zich liet bedriegen. Dit volk, aan mij verknocht, heeft, zelfs bij't wuft gemeen, Daar 't mij belagen ziet, noch meer dan één' Datheen. Uw prins, die mij mistrouwt, na zo veel trouwe daden, Zocht mij in Kampens muur met ketens te overladen; En nu hem dit mislukt, trekt hij gewapend aan, Om mij in Groningen in ketenen te liaan. Tot dit ontwerp wierd gij, volleerd in looze vonden, Door mijn' belediger naar Groningen gezonden; Ik merkte uw valsch gevlei, en heb, gelijk 't betaamt. Tot mijne veiligheid de middlen flraks beraamd.

r ij h o v e n.

Ondankbre! is dit den prins voor uw verheffing Ioonen ?

rennenberg.

Bedrieger! durft ge mij noch door verwijten hoonen ?

Sluiten