Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. $7

R IJ H O V E N.

' Indien mijn hooge rang niet heilig waar' voor mij, ' Ik trachtte uw lastertaal te loonen naar waardij... Doch waarom mij verftoord! Men moet den twist vermijden 1 Met menfchen dubbel waard' ons innig medelijden. 1 Ik zie u aangeftookt, gelijk ik had verwacht, En u reeds in den ftrik van 't Spaanfche hof gebragt; 'Maar, alles wél befchouwd, dit moet ons niet verdrieten, 1 Daar ge Egmonds loon eerlang van Spanje zult genieten.

RENNENBERG.

1 Uw haatlijke argwaan is 't die mij heeft aangeftookt, 1 En de oorzaak dat mijn bloed van fpijt in de adren kookt. \ Wat man van eer kan zich zo fmaadlijk zien betalen ? Vt Is laster dat de vorst mij heeft doen overhalen, Vt Is logen dat ik zwicht voor Parmaas afgezant, 1 Ik ben niet meer voor Phlips dan voor mijn vaderland; lEn zo ik mij al vrind des komngs toon' nadezen, Vt Zal nooit dan tot behoud van 't zuchtend Neerland wezen. ïZo uw getrouwe prins met fmart 'slands rampen ziet, \Waarom zoekt hij, als ik, dan 't eind' des oorlogs niet? IHoe dikwijls heeft de vorst hem tot verdrag doen nooden? \Wat is hem voor de vrede in Neêrland niet geboden ? IDe Duitfche keizerzelf drong hem op 't ern/ligfle aan, (Om eindlijk Neêrland ééns van 't oorlogswee te ontflaan; 1 En waarom zien wij hem nochtans den krijg verkiezen ? (Omdat hij voor zichzelv' bij vrede zou verliezen; (Omdat het hooge hart in bloedig ftaatsgefchil D 5

Sluiten