Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6e DE GRAAF VAN RENNENBERG,

V IJ F D E B E D R IJ F.

EERSTE TOONEEL. rennenberg, gewapend, alvaro. Oorlogslieden.

rennenberg, tegen de Oorlogslieden.

6 "Helden 1 lang gewoon met mij te triomferen, Gij ziet mij dan op nieuw tot mijnen koning koeren, En weet waarom de man die u met roem gebied, Zich tot den koning wendde, en Nasfaus zij* verliet. Die prins, die u en mij durfde als verraders hoonen, Die prins, die u en mij met ondank durft beloonen, Rukt flerk gewapend aan, opdat hij u en mij, Volflagen onderwerpe aan zijne heerfchappij. Gij zwoert aan mijne zijde op nieuw naar eer te ftrevcH. De blanke vederbos dien ge op mijn* helm ziet zweven, Zij in den drang des volks, bij vuur en rookend bloed, Het merk waaróp uw oog zich ftarend' vesten moet. Houd flechts*t gezigt op mij; en ziet gij mij bezwijken, Wreekt dan uw legerhoofd op heuvelen van lijken. ■Gij ftreed voor Nasfaus prins in 't bloedig fiaatsgefchil; Doet dien ondankbren held, die ons vemedren wil, Ku zien wat helden hij tot gramfcjiap aan dorst fporen,

Sluiten