Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Departementen van de Franfche Republiek, maar door de Engelfchen ingenomen, en aan de firitfche Kroon gehecht. De Nieuwspapieren melden dat men den Oorlog in het bovenste deel van Italien met kragt wil doorzetten, en de Franfchen uit de overwonnen Landen verdryven, in hoe verre dit al of niet gelukken zal moet de tyd ons leren.

Napels 29 Mey. Hier worden weder verfcheidei» Oorlogfchepen en Fregatten uitgerust om de Engelfche Vloot in de Middelandïche Zee te verfterken.

Milaan 5 Juny. Volgens een alhier afgekondigd edict moet ieder zyn Goud en Zilver naar de Munt brengen.

DÜITSCHLAND

EN AANGRENZENDE

R Y K E N.

^eenïn 6 Juny. Men weet met zekerheid dat het Rusfifche Hof maar gantfch niet voldaan is over den gefloten Vrede tusfchen den Koning van Pruisfchcn en de Franfche Republiek en dat het deeze ontevredenheid geenfins ontveinst.

„ Alles kondigt een aanftaanden Oorlog aan in het Noorden van Europa waar in waarfchynlyk de Porte, Rusland, Zweden , Denemarken , en Pruisfchcn deel zullen neemen. "

Men zegt hier met zekerheid te weten dat de vaste en onveranderlyke grondfiagen voor een aanftaanden Vrede eene veréeniging van de overwonnen Landen tot aan den Rhyn met de Franfche Republiek zouden wezen , en dat Frankryk van deze eiifchen niets wil laten vallen. '

,, Wy voor ons geloven niet dat het huis van Oostenryk in deeze voorwaarden zal bewilligen en zo de Franfchen op dezelve blyven perfifteren kon

de

Sluiten