Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•grQORBERIGT. f

„ te overtuigen, dat het Vaderland zich over ulieder „ keuze niet zal berouwen! " (*)

t>e Misfive, Waar by ik dit -werkjei» het Oorfpronge^ lyk Fransch aan het Vertegenwoordigend Lighaam aanbood i luidde Woordelyk dus. —

( * ) Om hier aan niets te laaten ontbreken, meen ik, dat het «iet onvoegzaam zal zyn, het antwoord, waar mede de PreISdent der Nationale Vergadering my geliefde te verëeren, hier te plaatfen.

Het zelve luidde aldus :

BURGER GENERAALJ

De Nationale Vergadering heeft, door u tot Generaal-Major aan te ftellen, hulde gedaan aan uwe verdiensten. — Gy hebt geleden voor de zaak des Vaderland», uw Vaderland moeten verlaten, eene zwaare hegtefiis moeten ondergaan: dit wai het lot van meer braaren. —• Laat thans uw verknogthsid aan dat zelfde Vaderland en het nuttig gebruik uwer kundigheden , die keuzen ten vollen wettigen. — De Natiojiale Vergadering twyfelt daar niet aan, en wenscht u van

Jatten geluk met uwe aanftelling.

* 3

Sluiten