Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 4 )fC

met eene ongemeene fnelheid federd de vermeestering van België opgevolgd zyn, aantreffen; de gefchiedenis moet daar in de bron dier behaalde voordeden en dier geleden rampen aantreffen , die meer, dan eens, die genen zelfs verbaasd hebben, die daar van tot werktuigen , of flagtöffcrs verörekten; want inden loop der omwenteling, welke eenig in de Jaarboeken kan genaamd worden , hangen alle de onderfcheiden oor» zaaken, evei als een keten, te famen, en zyn alle de uitwcrkfelcn daar van zodanig onderling verbonden, dat eene gebeurenis, welke uiterlyk flegts van zeer weinig aanbelang fchynt, fomwylen genoeg zy , om dia uitkomflen op tc losfen, welke alle de berekeningen van het fchranderst vooruitzigt verbaazen, en degeöefendfte Staatslieden in verlegenheid brengen.

Indien het waar zy, dat de Franfche omwenteling even rechtvaardig, met betrekking tot haare grondbeginfelen, als verbaazend, ten aanzien haarer uitwerkfelen, den Volken waarheden ontdekt hebbe , waar van het lot der Natiën wezenlyk afhangt; zo de wysbegcerte waarelyk de even geheiligde, als onverjaarbaar rechten der Volken heeft afgekondigd, en zo de rechtvaardigheid den volks-hccrsfcher.s hebbe te verflaan gegeven, dat zy derzclver pligten, aan deze rechten on'affcheidbaar verbonden , niet ftraffeloos meer konden fchenden; — in' een woord , zo alle de vooröordeclen voor de vierfchaar der rede moesten verfchynen, terwyl men tevens alle de misbruiken in derzclver bronnen aantastte en openlyk aan den dag bragt, en, zo het waar is, zegge ik, dat zo veele rampen en zo veele heilzaame gewrogten, zulke luisterryke voorbeelden en zo

ont-

Sluiten