Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 69 X

het bevel over Frankfort opdroeg, dat de nabyheid eens legers dit alleen voor het Franseh Gemeenebest kon behouden.

In het tweede deel dezes Werks zal men zien, hoe die ftad opgeëischt, verdedigd en genomen werd, en ik vleië my, dat myne vyanden zelve, wanneet zy het volgende gelezen hebben, my van geen enkelen misflag zullen befchuldigen.

E 3 TWEE-

Sluiten