Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 207 X

achtenswaardige hoedanigheden begiftigd , kwam op een zelfde fchavot met zynen Vader om, wyl zyn ongeluk het gewild had, dat hem zodanig een Vader te beurte viel. Hy bezat een ziel, een geest en een karakter,

Wir wünfchen Gelegenheh zu finden, Ihnen die grösfe unferer Verpflichtung bewahren zu können, und bitten indesfen, die Verficherung der ausgezeichncteatenHochachtung an zu nehmen, mit welcher wir verharren.

1URGER GENERAL'

Ihre Ergebenfte

Burgermeister und Rath der Reichjiadt Francfurt.

( getekend )

BOLTNNER,

Caatzley Rath.

Datum den 29 May 1799»

Translaat.

BURGER. GENERAAL MAJOR»

Eindelyk hebben wy het genoegen gehad, uwe misfive te ontvangen, benevens het daar by gaande voortreffelyke in druk uitgekomen gefchrift, onder den tytel: Relathn de la prife de Frankfort fur Ie Mein, waar mede gy, Burger Generaal, ons onder den 3 February hebt gelieven te verëeren.

Wy

Sluiten