Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)•'( 256 ):(

No. 8. De Generaal des legers, Cusüm, aan den Marechal de Camp van Helden, Commandant van Frankfort. Deze was geheel van de hand van Custine.

fenBvfMareChaI dC Ca,"P' & Weet' dat * Pruis. " a" a!le z^n op my aanrukken ; dat zy hetvoor«emen hebben, van my aan te tasten, en ik dat, van

ZT ? nad!'Uk tS V6rdedigen- Dan • »ie* h » o* , dan het lot der wapenen , en men moet alle noodlottige gebeurenisfen vooruitzien. In gevold hier

ve.zekeren. Ten anderen behooren uwe troepes deze

SF' r^1'"331" Cenig ^rugt te maaken, nagts m hunne kleederen te flapen, en elk de p,aats op^den wal te weten, werwaard hy zich moet beren3 \ Sl fG PkatS' 'raar ëy mv Sefcl™ zult planten, bezigugd hebt, en weet, waar zich de fleutel van het Tuighuis bevindt, ten einde u daar van ^ geweld meester te maaken, zo dra de vyand zich vertoont, want het is myne meening, dat gy u niet laat overmeesteren, zo lang ik het in my„e ftelling kan uithouden. (*) °

Ik

jr> Deze bevelen, deze fty, en deze militaire fcbiWdngen ZuUen eiken, welke die van Bonaparte, BertMer, BrL,

Beur-

Sluiten