Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 270 ).<

No. l2. De Generaal Custine, aan dén Generaal van Helden.

De Marechal de Camp, van Helden, zal zes man van elke Compagnie der bezetting ter befchikking van den Commisfaris van oorlog ftellen, ten einde het hooi in de fchuiten te laaden, en boven dien de noodige manfchap tot het by een brengen, afzenden, en dekken dezer vaartuigen tot Höc/ist leveren, alwaar de Commandant der escorte de bevelen van den Commisfaris Generaal, betreffende zyne verdere beflemmin°-, vraagen zal.

De Burger Generaal des legeft. (Getekend)

CUSTINE.

Gy zult insgelyks de noodige escorte ter dekking der krygskas geven, en dezelve aanflonds, dertig duizend livres uitgenomen, die gy te Frankfort zult houden, doen vertrekken.

C Getekend)

CUSTINE.

H Ö C H S T

den i December 1792.

NB.

Sluiten