Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)••( *** ):(

Wy ondergetekenden , als daar toe verzogt zynde , Verkiaaren, na de voorenftaande copie met het oorfprongelyke naauwkeurig gecollationnecrd te hebben , dat dezelve volmaakt conform is met het origineel, ter ooirkonde van het welke wy dezen getekend, en daar op ons zegel gedrukt hebben.

FRANKFORT aait de MAIN

den 15 December 1792.

( Getekend)

JAN GERARD JEANNICKE,

Gezworen en alhier geinmatriculeerde Keizerlyke Notaris.

C Getekend)

JAN FREDRIK KAPPES.

Gezworen en alhier geinmatriculeerde Keizerlyke Notaris.

NB. Uit dit echte ftukblykt duidelyk, dat ik de krygstugt en goede orde te Frankfort gehandhaafd , dat ik die ftad verdedigd heb, op zodanig eene wyze, als myne eer en pligt my dit geboden; dat 'er geen 300 Franfchen door den vyand gedood, of door dolken omgebragt zyn , en dat de rapporten van den Generaal Custine even veele lasteringen, als regels bevatten.

No. 22.

Sluiten