Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 26. Brief van den Colonel, van Manftein , aan den Generaal^ van Helden, te Ziegenhain.-

IJÏN HEER'

Het doet my zeer leed, Myn Heer , dat de halftarrigheid van hun, die zich thans van de uitvoerende magt in Frankryk hebben meester gemaakt, en niet in het ontflag van de afgevaardigden der ftad Frankfort fchynen te willen toeftemmen, ons dwingt, om u, even gelyk de andere Officieren, gearrefteerd te houden. Gy zult zelve wel gevoelen, dat; daar men een maal verklaard heeft, dat uw arrest duuren zal tot op het oogenblik, wanneer zy in vryheid gefteld worden, wy hier van niet kunnen afgaan , hoe leed het my ook in het byzonder zy, en hoe oprecht het gevoelen ook is,

Waar mede ik ben,

Myn Heer l

Uw enz.

C Getekend)

VAN MANSTEIN,

FRANKFORT

den 22 January 1792.

No. 27'.

Sluiten