Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 292 ):C

NB. Deze Copies naauwkeurig tegen het origineel, aan den Minister van Oorlog, Beurnonville, gezonden , gecollationneerd. Men ziet hier uit ligtelyk, hoe zeer Custine , die den Adjokit Bailly had doen uiswisfelen, myne uitwisfeling mede had kunnen bevoorderen, en zich in ftaat bevond, om den rechter in de hand te werken , zo hy geloofd had , dat ik fchuldig- was, en begrypt gevolgelyk derede , waaröm hy zich geftadig tegen myne uitwisfeling en terugkomst naar Frankryk verzette.

No. 29. Uittrek/el uit het Verhaal van de verovering van Frankfort, den 1 o January 1793 gemeen gemaakt.

De Koning van Pruisfen , aan het hoofd

van 50 duizend man, befloot, om Frankfort, het welk buiten ftaat was, wederftand te bieden, te vermeesteren.

Custine, die uit Mentz de bewegingen des vyands gade floeg, was meer, dan veertien dagen te vooren, van zyn ontwerp verwittigd. Hy befefte, dat zyne magt niet toereikende was, om zyne gemaakte veroveringen te behouden; hy bekende dit in zyne officiële briefwisfeling met den Minister van Frankryk, doch vleide zich, de Pruisfen te liaan, alvoorens zy te Frankfort binnnen rukten, en men zal, uit het naauwkeurig dagverhaal zyner verrigtingen geduurende de 8 dagen, die den intogt der Pruisfen binnen Frankfort voorafgingen, de geheimen en het gedrag van Custine kunnen beöordeelen.

Den

Sluiten