Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 311 ):(

No. 35. Brief van zyne Doorlugtige Hoogheid, den Land-Graaf van HesfenCasfel, aan den Generaal van Helden, te Ziegenhain.

MYN HEER.'

.*

Ik heb den brief ontvangen, waar by gy my de vryheid verzogt hebt, om op uw woord van eer naar Frankryk te rug te keeren. Hoe zeer het my fteeds aangenaam zy, u de achting te betoonen, Myn Heer, welke ik voor u gevoele, zyn 'er egter gewigtige reden, die my in het tegenwoordig oogenblik verpligten, om uw verzoek af te wyzen tot 'cr eene volkomen uitwisfeling plaats 'heeft.

Ik ben zeer volkomen

Myn Heer!

Uw aller toegenegenfte < Getekend)

WILLEM U

C A S S E L

21 Maart 1795.

V 4 No. 3<J;

Sluiten