Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 313 X

No. 37. Getuigenis/en, gegeven door verfcheiden Generaals van het Fransch Gemeene-best.

Het leger van den Rhyn en Moezel. In het Hoofdkwartier te Oltmansheim, den 22 Fructidor. Het %de Jaar van het Fransch Gemeene-best.

No. t. Het is met zeer veel genoegen, dat ik verklaare, dat de Burger van Helden, met wien ik gediend heb in 1792, wanneer wy beiden AdjudantGeneraal waren , gelyk my bekend is, niet alleen fteeds een oprechte verkleefdheid aan zyn aangenomen Vaderland hebbe aan den dag gelegd, maar tevens een uitftekenden yver in den post, dien hy met luister bekleedde, zo uit hoofde zyner verkregen kunde, als zyner ondervinding in de konst des oorlogs.

De Generaal dc Brigade enz.

(Getekend)

XANTRAILLES.

Nc. 2. Ik Ondergetekende verklaare, den Burger van Helden, geduurende den veldtogt van 1792, als Colonel Adjudant-Generaal by het leger van den Rhyn, te hebben zien dienen ; dat deze Officier de pJigten, aan zynen post gehegt, met zeer veel yver en beV 5 kwaam-

Sluiten