Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï N H U rJ D.

black,,

iets over de Kleeding der Vrouwen. 572. kucht van den •Qehmhvdan 'Man ,--'dm zich builen sViuis te vcrmaakcn, is, meest altiid, een. gevolg van het vel had gedrag zijner 'Ec'itgenootei. ;

Maatschappelijke Welvaart.

Oer «Ti Beletzelen van liet Maatfclmppelijk Geluk. (Ongeloof en Dweeperij.) 75

fJJB. Dit ftuk wordt vervolgd.]

Vaste beginzelen bevestigen het Geluk van een Volk. ' l8r

Uit deeling der Ee;prijzen, op 3 Sept. 1789, Bodegraven, /of aanmoediging der Kinderen van minvermogende OutJers, die aldaar uit zeker 'Fonds onderweezen worden; mei dè vlanfpraaken, Gezangen en Redevoering , bij die gelegenheid- hebbende plaats gehad:(Brief-aan de Schrij-

An.ston; of, Zarncnfpraak over de uitwerking der Strafwetten.

Grondregels Burgerlijke Rechten. 420

Sluiten