Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-Cs)-

tedrukken, geheugenis van onze kindfche ondervin. dingen hebben kunnen.

En, waarlijk, de ondervinding bevestigt dit. 'Er verfpreidt zich daadelijk, in onze erinnering, eenig licht over de gefchiedenis van ■ ons leeven, van dien tijd af aan, dat wij eenigzins begonnen te fpreken. Niemand althands is in ftaat, om zich eenig het minfte voorval zijner kindsheid, uit dien tijd, te binnen te brengen, waarin hij met de fpraak nog geheel niet bekend was.

Ik wil hiermede echter niet zeggen, dat 'er geene erinnering aan vorige gevallen des leevens in het geheel, zonder fpraak , zoude kunnen plaats hebben. De dieren zelfs, die de fpraak ontbeeren, hebben uogthands een zeker geheugen van het voorledene. Maar wie weet, of niet de dieren zeiven eene zekere ons onbekende fpraak, door teekenen, hebben , welke zij, indien zij beter fpraakwerktuigen bezaten , door woorden zouden te kennen geven; en of niet de dieren het vermogen bezitten om zich deze hunne fpraak, en zekere voorvallen, door middel daarvan, te binnen te brengen ?

Sluiten