Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 56 )-

Kinders, langs andere wegen, daarvan niets te weten kwamen. Door zulk eene jammerlijke onkunde wordt de, niets kwaads vermoedende, jongeling, op klippeu gevoerd, die hem allerzekerst doen ltranden, zonder dat hij derzelver beftaan, en nog veel minder de middelen, kende, om zich tegen het gevaar te behoeden. Door zulke geheimhoudingen wordt het Kind van zelf gedrongen, om zijne weetgierigheid in het verborgene te bevredigen: — het zoekt allerleie boeken op, door welken het waant , de verlangde kennis allerzekerst te zullen bereiken: het vestigt zijne gedachten het meest,op dat gene, welk zorgvuldigst voor hem bedekt wordt : de driften worden wakker , terwijl de kracht van redeneering mangelt, en — de onfchuld is verloren !"

Hoe wenfchelijk ware het, dat Ouders en Opvoeders de menigvuldige aanleidingen der vrije Natuur bezigden, om niet flechts verftandelijke, maar ook zedenlijke lesfen te geven! — 't Is eene verkeerde zucht, om den Kinderen veel te doen weten, 't Is niet genoeg, dat de Kinders, even als konstwerktuigen, op de hun voorgelegde vraagen kunnen andwoorden. Leert hen liever hunne kundigheden toepasfen op het gewoone beloop der dingen. Paart bij hunne befpiegelende kennis eigen werkzaam? heid en ondervinding, gefchikt naar hunne vatbaarheid! Behoedt hen boven alles — dit kan niet genoeg worden aanbevolen — voor de ledigheid! — Bij nadere gelegenheid, zullen wij onze gedachten over den aard van en de behoed - middelen tegen de Zelfsbevlekking mededeelen?

VI.

Sluiten