Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 73 )-

Maar, zijn wij niec zo wel menfehen, als gij, en uw genacht? Zouden de Mannen dan, alleen, zich ongeftraft aan de wetenfehappen toexvijden ? Zoude dan de Natuur , anderszins zo onpartijdig omtrend alle haare Kinderen , zulk eene boete aan ons, alleen , hebben opgelegd?" — Dit is ongetwijfeld eene tegenwerping van u , en van veele andere Vrouwen, welke dit vertoog zullen lezen. Dan, mijn' Dochter, indien gij, bij deze tegenwerping , vooronderftelt, dat zulke Mannen, die zich ernftig toeleggen op de uitbreiding hunner kunde, bij alle hunne infpanning, van de genoemde boetdoening zouden ontheven zijn , dan behoef ik u alleen naar de ondervinding te wijzen, en deze zal uw vermoeden logenftraflen. Zie rondom u heenen , en hoe veelen zult gij niet aantreffen , wier bleeke kleur, uitgeteerd ligchaam en mismoedige houding hunne martelingen in deze opzichten genoegzaam te kennen geven? Ja, hoe menigmaalen hebt gij uwen eigen Vader, door de gevolgen eener lterkeinfpapning, zien' folteren? 'En wij, echter— wij, die gedeeltelijk tot deze opoffering voor het algemeen geroepen worden — wij bezitten in dit ftuk zo veele voorregten boven uwe Sexe! Van natuure zijn ons reeds fterker zenuwen eigen: wij genieten, over 't geheel genomen, eene. opvoeding , welke meer geftemd is , om het ligchaam hard te niaaken :. de fchaadelijkheid van het kromzitten wordt bij ons geenszins door een prangend keurslijf vermeerderd: wij genieten veel meer de vrije lucht, en hebben veelvuldiger en fterker E 5 Hg*

Sluiten