Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 130 >-

te leevendige voorftelling van een naderend geluk is niet zelden, in dezelfde ogenblikken, met een zeer onrustig voorgevoel verbonden, welk wij niet kunnen verklaaren. Hoe dikwerf gebeurt het, dat de menfehen zich over een tegenwoordig gemk niet zoo verheugen, als zij wel wenschten, naardien zij het, tegen hunnen wil , geduurig opkomend denkbeeld, dat hun geluk van kotten duur zal zijn, niet uit de herfenen kunnen zetten ; zelfs dan, wanneer zij geenen grond altoos voor deze vrees hebben? — Het weenen van blijdfehap kan men zich insgelijks niet beter verklaaren , dan uit dezen fpoedigen overgang van een vrolijk tot een onaangenaam,treurig gevoel, waardoor wij dan vaak zoo weemoedig worden, dat ons de traanen uit de oogen rollen , welken wij , ia dat geval , door de fpoedige afwisfeling van onze gewaarwordingen misleid, voor uitwerkzels der vreugde alleen houden.

1L

Sluiten